Duurzaamheid in combinatie met rendement. Dat is ons credo. Toen de familie Manten in 2013 stopte met de melkveehouderij en er besloten werd om de landerijen af te laten grazen door vleesvee kwamener snel een aantal voorwaarden op tafel waar een vleesveeras op Landgoed Het Domein aan moest voldoen: de koeien moesten makkelijk afkalven, ze moesten hoornloos en mak zijn.Bijonzezoektochtnaar een runderras wat al deze eigenschappen in de genen heeft kwamen we op het Aberdeen Angus ras. Een ras wat daarnaast goed voor de nakomelingen zorgt, sober is en bijnanegenmaanden vanhet jaarin de wei loopt. Dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel. De kalveren blijven negen maanden bij de moeders lopen waarna ze op een diervriendelijke manier worden gespeend. Elke dag loopt de boer of boerin even tussen het vee zodat ze mensvriendelijk en tam blijven. Antibioticagebruik wordt tot een minimum beperkt en dieren grazen in kruidenrijk grasland wat de kwaliteit en de smaak van het vlees ten goede komt.Het vlees van onze dieren verkopen we niet op onze boerderij. We hebben besloten het vlees te verkopen via www.grutto.com

                                                                              Klik hier om ons vlees te bestellen.

Wij verkopen het vlees van acht koeien en ossen per jaar. Ons vlees is dus niet altijd beschikbaar. Wilt u op de hoogte gehouden worden als er weer vlees van onze dieren bij Grutto beschikbaar komt, stuur dan een mailtje naar landgoedhetdomein@gmail.com met uw mobiele nummer en wij laten via whatsapp weten als u ons vlees weer kunt kopen.