Onze graslanden worden niet gedomineerd door Engels raaigras, wat weliswaar een goede kwaliteit vlees oplevert, maar waar men ook steeds meer de nadelen van gaat inzien. Monotone Engelse raaigrasweiden vormen woestijnen voor zowel ondergrondse als bovengrondse biodiversiteit en vormen een zeer eenzijdig dieet voor vee. Kruidenrijke graslanden zijn een simpele maatregel om zowel diergezondheid als natuur een boost te geven. De diverse samenstelling van kruidenrijke graslanden zorgt ervoor dat het vee een betere samenstelling aan mineralen en sporenelementen binnen krijgt als ze in de wei lopen. Bovendien kan kruidenrijk grasland ook gehooid of gekuild worden en vormt een voedzame ruwvoerbron. Naast de gezondheidsvoordelen die kruiden in het grasland opleveren, zijn er ook grote voordelen voor de bodem en de ondergrondse biodiversiteit. Door de verscheidenheid aan planten ontstaat een veelzijdiger structuur in de bodem, die de bodem versterkt. Bovendien wordt het grasland door de grotere diversiteit beter bestand tegen droge perioden of perioden van veel regenval, doordat verschillende soorten op verschillende omstandigheden zijn aangepast, waardoor een meer divers bodemleven ontstaat. Niet alleen de ondergrondse biodiversteit krijgt een boost, ook de bovengrondse fauna krijgt meer kans. Kruidenrijk grasland is door z’n open structuur ook zeer geschikt als fourageer- en nesthabitat voor weidevogels. Veel insecten voelen zich goed thuis in ons grasland omdat ze zich voeden met de nectar van kruiden en er bovendien hun eieren op afzetten. Dit vormt weer voedsel voor de kuikens van de kieviet en grutto en omdat ons grasland later gemaaid wordt zullen de kuikens van de weidevogels zich beter kunnen verstoppen en een grotere overlevingskans hebben. Ons grasland wordt verder bevolkt door reeen, muizen, dassen en roofvogels, zoals de buizerd en de steenuil die op ons landgoed een aantrekkelijk leefgebied hebben gevonden.