Landgoed Het Domein

Op weg naar duurzaamheid


Welkom bij een oud familiebedrijf met een nieuwe naam. Nadat vanaf 1886 vier opeenvolgende generaties op deze plek in de Egelshoek een melkveebedrijf hebben gerund was de familie Manten door gebrek aan een opvolger in de melkveesector gedwongen een andere vorm te kiezen om voortzetting van het bedrijf mogelijk te maken. Gekozen is voor een vorm waarbij drie takken in nauwe samenhang met elkaar weten te renderen; te weten natuur, vleesvee en caravanstalling. Op deze wijze proberen we dit mooie plekje ook voor de volgende generaties te behouden.

BV Natuurschoonwet Landgoed Het Domein                                        landgoedhetdomein@gmail.com