28 juni 2022

We hebben met Provincie Noord-Holland een overéénkomst bereikt over de vestiging van een kwalitatieve verplichting, waarbij ruim 8 ha van ons Landgoed een natuurdoel krijgt. Binnenkort zal dit deel worden omgevormd tot kruidenrijk gras- en hooiland met schuin aflopende slootkanten. Weer een mijlpaal in de vorming van meer natuur in de Egelshoek.

 

12 november 2022

Eindelijk is het zover. We hebben het schild van het Nederlands Aberdeen Angus Stamboek binnen en direct op de staldeur geschroefd. We zijn een gecertificeerd Aberdeen Angus lid en ambassadeur.